Διοικητική Διάρθρωση

Ο Δήμος Μουδανιών σας ενημερώνει ότι πρόκειται να λειτουργήσουν τμήματα μαθημάτων εκπαίδευσης ενηλίκων στο Δήμο μας το εκπαιδευτικό έτος 2010-2011, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης Ενηλίκων της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης, και ειδικότερα του Κέντρου Εκπαίδευσης Ενηλίκων Χαλκιδικής.

Τα μαθήματα αφορούν τις κάτωθι θεματικές ενότητες:

Ελληνική Γλώσσα-Ιστορία

Ευρωπαϊκές Γλώσσες-Ευρωπαϊκή Ιστορία

Περιβάλλον-τουρισμός-ανάπτυξη

Βασικές γνώσεις Μαθηματικών

Τεχνολογίες Πληροφορικής- Επικοινωνιών

Ενεργός Πολίτης: Δικαιώματα-Υποχρεώσεις

Πολιτισμός-Τέχνες-Διαχείριση ελεύθερου χρόνου

Οικονομία-Διοίκηση-Επιχειρήσεις

Ειδικά Προγράμματα

Για την συμπλήρωση της αίτησης είναι απαραίτητη και η φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

Πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων: στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Μουδανιών, τις ώρες λειτουργίας του Δήμου. Αρμόδια υπάλληλος: Μυλωνοπούλου Ζωή. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2373350208.